Vyberte stránku

Mnozí filosofové se celé věky přeli o to, jak do slov spoutat krásu, jak v myšlenkách rozebrat, co je veskrze živoucí, propojené a záhadné. V zápalu této snahy pro samá slova zapomněli žasnout nad tím, co se vymyká všem pojmenováním, nad krásou, která je vyjádřením nezměrnosti života.

Právě fascinace krásnými jevy a jejich zachycování je ústředním motivem tvorby malíře Pavla Samlíka (1988). Krása v jeho podání je imanentní, tedy trvalou a přirozenou kvalitou obsaženou uvnitř všech jevů. Oblíbeným předmětem pozorování jsou krajiny a v poslední době také zátiší.
Pavlovy obrazy se klaní jednoduchosti a nenucené prostotě. Jsou protikladem k potřebě lidské mysli analyzovat a rozkrývat ve všem hluboké významy. Do díla se promítá také úcta k tradicím, ať už se jedná o techniku malby olejem na plátno nebo nesmělé odkazy na figurativní malby velkých mistrů. Aniž by to byl záměr, obrazy tak přirozeně vyjadřují autorovy pevně zakotvené hodnoty.

Obraz je zde médiem, které dopravuje meditativní energii vloženou do díla směrem k vnímateli. Mírumilovnost a harmonie vnitřního rozpoložení, tolik potřebného pro tvůrčí jiskru, proudí krajinami a věcmi zastavenými v čase bez nutnosti tvářit se hluboce a intelektuálně, bez potřeby reagovat na dění ve vnějším světě. Dozajista nejzajímavějším prvkem v díle Pavla Samlíka je utkvělá potřeba oduševnit hmotu. Pevné ohraničení předmětů zátiší je jemnými horizontálními tahy štětce narušeno. Zdánlivě neživé předměty jsou rozvibrovány, aby jejich jemnohmotná esence mohla proniknout zevnitř ven.

Pavel je pokorným malířem krásných chvil. Při malování uplatňuje svůj pozorovatelský talent a impresionistickou vnímavost, kterou však posouvá z povrchu optických jevů do hlubin duše hmoty. Nechte se pozvat do Pavlova harmonického světa a spatřete jeho optikou půvab francouzské krajiny nebo krásu otlučeného hrníčku. Beztak se říká, že krása je v očích toho, kdo se dívá.

napsala Hana Sakmarová

Vzdělání:
2007 – 2012 Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, ateliér malby I prof. ak. mal. Daniela Balabána
2010 – 2011 Ecole superieure d´arte de Clermont métropole, ateliér malby Jean Nanni
2003 – 2007 Střední umělecká škola Ostrava, malba u Mgr. Aleše Hudečka

Vybrané samostatné výstavy:
2014  ‚Die Landschaft / Scenérie‘, Illmitz, Germany
2013  ‚Krajiny‘, Galerie U Jakoba, Opava
2012  ‚Le paysage‘, Galerie Beseda, Ostrava
2011  ‚Clermont-Ferrand‘, Galerie MaM, Knihovna města Ostravy
2010  ‚Krajina ve městě‘, Galerie Hukvaldy, Hukvaldy

Vybrané společné výstavy:
2008  ‚Výstava obrazů ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě‘, Galerie Albertovec, Štěpánkovice
2007  ‚Malba‘, Galerie Hukvaldy, Hukvaldy
2006  ‚Okno do mateřství‘, Galerie Jáma 10, Ostrava
2006  ‚Inge Turbína‘, Galerie Jáma 10, Ostrava